Windows Ayarları Bölüm III

Windows Ayarları Sayfa 2

2. Adım – Windows’un Prefetcher Özelliğinin İptali:

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > Session Manager > Memory Management > PrefetchParameters klasörünü seçiniz. Sağ tarafta “EnablePrefetcher” satırına çift tıklayınız ve 0 değerini giriniz. “Tamam” ile çıkınız.

Sonra da masaüstünden Bilgisayarım’ı açarak C:\WINDOWS\ altındaki “Prefetch” klasörünü tamamen siliniz.

3. Adım – Uyarı Balonlarının İptali:

HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer > Advanced klasörünü seçin. Sağ paneldeki boş bir beyaz alana sağ tıklayınız. Yeni > DWORD Değeri komutu vererek ve adını EnableBalloonTips yapınız. Üstüne çift tıklayarak 0 değerini giriniz. “Tamam” ile çıkınız.

4. Adım – NTFS Disable Last Acccess Update İşlemi:

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > FileSystem klasörünü seçin. Sağ tarafta NtfsDisableLastAccessUpdate satırına çift tıklayın ve 1 değeri girin. “Tamam” ile çıkınız.

Eğer bu satır yoksa sağ panelde boş beyaz bir alana sağ tıklayınız ve Yeni > DWORD Değeri komutu vererek adını NtfsDisableLastAccessUpdate yapınız. Üstüne çift tıklayarak 1 değerini veriniz. “Tamam” ile çıkınız.

5. Adım – Sheduler Time Değerini Değiştirme:

HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > PriorityControl klasörünü seçiniz. Sağ taraftaki Win32PrioritySeparation satırına çift tıklayınız ve değerini 28 yapınız. “Tamam” ile çıkınız. İşlem sonunda sağ taraftaki değer 0x00000028(40) olarak görülmelidir.

6. Adım – Geçerli Ekran Koruyucuyu Devre Dışı Bırakma:

HKEY_USERS > .DEFAULT > Control Panel > Desktop klasörünü seçiniz. Sağ taraftaki ScreenSaveActive satırına çift tıklayarak değerini 0 yapınız. “Tamam” ile çıkınız.

4. BÖLÜM : AutoRuns İle Yapılan Ayarları

Autoruns adlı yazılım çok yararlı bir araç olmasının yanında oldukça da tehlikelidir. Çünkü sistem ile ilgili kritik değişiklikleri yapmayı çok kolaylaştırır. Her adımda yapılan değişiklikten sonra Windows’u yeniden başlatarak sistemin kararlılığını test etmeniz önerilir. Autoruns linkinden zip dosyasını indirdikten sonra bir klasöre açınız. Yazılımı autoruns.exe dosyasına çift tıklayarak çalıştırabilirsiniz.

1. Yüklü bileşenlerin Devre Dışı Bırakılması:

Autoruns’ı çalıştırın ve Explorer sekmesinde HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components bölümü altındaki tüm kutucukların seçimini kaldırın.

2. Print Monitörün Devre Dışı Bırakılması:

Print Monitor sekmesindeki tüm kutucukların seçimini kaldırın.

3. Network Sağlayıcıların Devre Dışı Bırakılması:

Network Providers sekmesindeki LanmanWorkstation dışındaki tüm kutucukların seçimini kaldırın. Yanlışlıkla hepsini kaldırırsanız, Windows’u Güvenli Modda açarak LanmanWorkstation kutucuğunu tekrar tıklayabilirsiniz.

4. Winsock Sağlayıcıların Devre Dışı Bırakılması:

Winsock Providers sekmesindeki tüm kayıtları siliniz. Bunu, bir kaydın üzerine sağ tıklatıp “Delete” diyerek yapabilirsiniz. Bu işlem, sistemde asla ağ işlevi kullanılmayacak ise yapılmalıdır. Geri dönüş, sistem bölümünün önceden imaj yedeği ile mümkün olabilir.

5. LSA Sağlayıcıların Devre Dışı Bırakılması:

Bu işlem, ağ işlevleri kullanılmayacak olan sistemler için gelişmiş bir modifikasyondur.

LSA Providers sekmesinde iki adet Microsoft Authentication Package v1.0 (msv1_0) dışında tüm kutucukların seçimini kaldırınız.

5. BÖLÜM : Windows Kernel (Çekirdek) Ayarları

Windows kernel’i üzerindeki bu ayarlar dikkatli şekilde yapılmalıdır. Bu ayarlar, C:\ altında gizli bir dosya olan ve açılış sırasında Windows’un nasıl başlatılacağını belirleyen Boot.ini dosyasına yazacağımız kodlar ile yapılmaktadır.

Masaüstü veya Başlat’tan Bilgisayarım’a çift tıklayarak Dosya Yöneticisi’ni açın.

Araçlar > Klasör Seçenekleri > Görünüm menüsünde Gizli dosya ve klasörleri göster seçeneğini seçin. O satırın biraz altında bulunan Korunan işletim sistemi dosyaları gizle (Önerilen) satırının kutucuğundaki seçimi kaldırın. Uyarıya “Evet” deyin ve “Uygula”, “Tamam” diyerek çıkın.

Masaüstü veya Başlat’tan Bilgisayarım simgesine çift tıklayın. “C” bölümüne çift tıklayarak girin. Artık Boot.ini dosyası burada görünür hale gelmiş olmalıdır. Üzerine sağ tıklayarak Özellikler menüsüne girin ve Salt Okunur özelliğini kaldırın. “Uygula” ve “Tamam” ile çıkın.

Boot.ini dosyasının bir yedeğini alın ve sonra da orijinal dosyayı Not Defteri ile açın. Örnek olarak aşağıdaki gibi satırlar bulunmalıdır.

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /noexecute=optin /fastdetect

Değişikliklerimizi, “multi” kelimesi ile başlayan son satırda yapacağız. Her adım sonunda Windows’u yeniden başlatarak sistem kararlılığını kontrol ediniz. Tüm adımları bir kerede uygulamayınız. En sonunda Boot.ini dosyasını tekrar “Salt Okunur” yaparak dosya görünümü ayarını geri alınız.

1. Adım: “noexecute” iptali

Son satırda bulunan /noexecute=optin kısmını /noexecute=alwaysoff olarak değiştirin. Bu işlem, Windows’un “Data Execution Protection” (Veri Yürütme Koruması) özelliğini devre dışı bırakır.

2. Adım: “timeres” ayarı

Son satırın en sonuna bir boşluk bırakarak /timeres=9800 bölümünü ekleyin.

Windows’un “waitable timers” değeri 0.98 ile 7.8 ms aralığındadır. Biz buraya en düşük değeri girdik. Bu işlem, sadece çok çekirdekli (multi-processor) işlemci kullanılan sistemlerde etkilidir (örneğin Intel E7200 işlemci çift çekirdeklidir). Tek çekirdekli işlemci kullanan sistemlerde etkili değildir.

3. Adım: “kernel debugger” iptali

Son satırın en sonuna bir boşluk bırakarak /nodebug bölümünü ekleyin.

4. Adım: PCILock işlemi

Son satırın en sonuna bir boşluk bırakarak /pcilock bölümünü ekleyin.

Bu ayar, PCI slotlarındaki kartlar için Windows’un dinamik IO/IRQ atamasını durdurur. Bu ayarı uygulamadan önce BIOS’ta şu işlemin yapıldığından emin olun:

BIOS’ta PnP/PCI Configurations > PNP OS Installed bölümünde “No” seçilmelidir.

– Eğer BIOS’ta bu ayar bulunmuyorsa Boot.ini dosyasına /pcilock bölümünü eklemeyin.

– Dell marka PC’lerde bunu uygulamayın.

Bizim anakartımızın BIOS’unda bu ayar bölümü bulunmadığı için bir bu bölümü eklemedik.

5. Adım: Kontrol

İşlemler sonunda son satırın son kısmı şöyle görünmelidir:

…WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /noexecute=alwaysoff /fastdetect /timeres=9800 /nodebug

6. BÖLÜM : Ses Kartı Ayarları

1. Adım: Eşleştirme Özelliğinin İptali

Başlat > Denetim Masası > Ses Efekti ve Ses Aygıtları > Donanım Açılan listeden ses kartınızın adının olduğu satırı seçiniz. Özellikler > Özellikler > Ses Aygıtları satırının altındaki ses kartınızın adını seçtikten sonra tekrar Özellikler butonuna tıklayınız. Açılan pencerede “Bu aygıttan eşleştirme” seçeneğini seçili duruma getiriniz. Tüm pencerelerden “Uygula” ve “Tamam” diyerek çıkınız.

2. Adım: Sistem Seslerinin Kapatılması ve Ses Seviyesinin Ayarlanması

Başlat > Denetim Masası > Ses Efekti ve Ses Aygıtları > Ses Efekti sekmesindeki Ses düzeni seçeneğini “Sessiz” olarak ayarlayınız. Aynı pencerede “Ses Ayarı” sekmesinde ses seviyesini en yükseğer ayarlayınız. “Uygula” ve “Tamam” ile çıkınız.

3. Adım: Kullanılmayan Aygıtların İptali

Başlat > Denetim Masası > Yönetimsel Araçlar > Bilgisayar Yönetimi > Aygıt Yöneticisi satırını seçin.

Görünüm menüsünden Bağlantıya göre aygıtlar seçeneğini seçin.

Açılan listede ACPI çok işlemcili bilgisayar > Microsoft ACPI-Uyumlu Sistem > PCI veri yolu altında listelenen aygıtların içinde ses kartının audio (ses) amacı dışında olan örneğin Game Port, Firewire 1394 gibi aygıtları varsa üzerine sağ tıklayarak “Devre dışı bırak” seçeneğini seçip uyarıya “Evet” deyiniz. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi bizim kullandığımız E-MU 1212M ses kartının bu tip bir aygıtı bulunmuyor.

Windows Ayarları Sayfa 4

——————————————————————————————————-
Transport PC Ana Sayfası
ALT BÖLÜMLER: I. KISIM: Transport PC Giriş  II. KISIM: Güncel Donanım Tavsiyesi  III. KISIM: Montaj ve Windows Kurulumu  IV. KISIM: BIOS Ayarları  V. KISIM: Windows Ayarları  VI. KISIM: Müzik Çalıcı Yazılım (Player): cMP+cPlay VII. KISIM: İleri Seviye Windows Modifikasyonları VIII. KISIM: İleri Seviye Donanım Modifikasyonu Örnekleri IX. KISIM: Müzik Çalıcı Yazılım (Player): Foobar
FORUM BÖLÜMÜMÜZ: Ulaşmak için tıklayın (Yeni Sekmede Açılır)

Benzer Yazılar