Transport PC Giriş

TRANSPORT PC

I. KISIM

Giriş

Tüm hi-fi dostlarına merhabalar…

Hifi dünyasında analoğun keyfini ve sarsılmazlığını kabul etmekle birlikte, gelişen dijital teknolojiden daha verimli yararlanmanın yollarını da sürekli aramaktayız.

Müzik tutkunları olarak bizler, müziğimizi en iyi sistemde dinlemek isterken aynı zamanda da sistemlerimizi performansına oranla fiyatı açısından hesaplı bileşenlerden oluşturmaya çalışıyoruz.

Cics takma adlı bir odyofilin cicsmemoryplayer.com adresindeki internet sitesinde paylaştığı son derece detaylı ve tecrübeye dayalı bilgiler, makul fiyata çıkabilecek ve çok pahalı CD Transportlar kadar hatta daha iyi performansa sahip, transport amaçlı masaüstü bir bilgisayar oluşturma konusunda, tüm dünyadaki odyofiller gibi bizleri de motive edip cesaretlendirdi. Biz bu çalışmamızda, Transport PC olarak adlandırılan transport (dijital ses bilgisi üretme ve aktarma) amaçlı bir bilgisayarın oluşturulması konusunda Cics’in önerileri temelinde özet ve temel bir rehber hazırlamaya çalıştık.

Hi-fi sistemlerde bilgisayarı kaynak olarak kullanmak için uğraşmanın, boşa kürek çekmek olduğunu düşünenler bulunmakta. Yanlış veya eksik bilgilenme nedeniyle önyargılı yaklaşanlar olduğu gibi, hi-fi sınıfında ses sistemi oluşturmak isteyip, bilgisayarların bu amaçla kullanılabileceğini duyduklarında, bu işin evdeki bilgisayarın tümleşik ses kartının ses çıkışından bir kablo ile sesi amfiye aktarmaktan ibaret olduğunu düşünenler de bulunmakta. Şahsen, konunun bu kadar basit olmadığını söylemek isterim. Bu noktada şunu unutmamak gerekir ki, söz konusu mükemmel ses performansı, normal bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar ile mümkün değil. Masaüstü bir bilgisayar ile seste gerçek anlamda hi-fi performansına ulaşabilmek, ancak bileşenlerin özel olarak seçilmesi ve donanımla yazılımın (WindowsXP, BIOS, Player) özel şekilde ayarlanmasıyla mümkün olabilmekte ve o bilgisayarın bu işe adanması gerekmekte!

Müzik sistemlerinde bilgisayarların kaynak olarak kullanılması fikrine hi-fi dünyası genel anlamda hep mesafeli olmuştur. Yakın geçmişe kadar bu durumun haklı teknik gerekçeleri vardı belki. Fakat günümüzde, az enerji tüketen transistör teknolojisi ile üretilen çoklu çekirdekli ve az ısınan yüksek performanslı işlemcilerin yaygınlaşması, hard disklerin depolama kapasitelerinin artması, her türlü donanımda çeşit ve kalite artışı ve tüm bunların makul fiyatlarla ulaşılabilir hale gelmesi, özel yazılımların ve çok iyi donanım sürücülerinin yazılması bu durumu değiştirdi. Tüm bunların yanında bilgisayarlar için üretilmiş “Pro Audio” olarak adlandırılan profesyonel cihazların gelişip yaygınlaşması da bilgisayarların hi-fi ses sistemlerine dahil edilmesi sürecini hızlandırdı. Örnek uygulamalar arttıkça, hi-fi ses sistemleri için bilgisayarların işlevlerinin yeniden değerlendirilmesi ve onlara bir şans verilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı da gittikçe arttı. Linux, Windows, MAC temelli bilgisayarları transport amaçlı kullanan ve aldıkları performans nedeniyle CD çalar cihazını satılığa çıkaran odyofillere etrafımızda ve internette gün geçtikçe daha çok rastlamaktayız.

Cics takma adlı odyofil dostumuz işte bu noktada şöyle demekte: “En iyi transport işlemi ancak bir PC ile mümkündür…” Dijital ses bilgisi üretimini ve aktarımını, Hi-end sınıfta kabul edilen CD Transportlardan bile daha iyi şekilde neden bir PC’nin yapabileceğinin teknik gerekçelerini kendi sitesinde ayrıntılı şekilde anlatmakta Cics. Biz bu detaylara girmeyeceğiz. Kabaca ifade etmek gerekirse, geleneksel yapıdaki bir CD Çalar gerçek zamanlı (real time) olarak CD okuduğu için mekaniksel ve elektriksel anlamda ses performansına bir takım olumsuz etkiler söz konusudur. Bu olumsuzluklar, Cics’e göre donanımı doğru seçilmiş ve yazılımı doğru ayarlanmış bir PC ile aşılabilir ve hatta en temiz ve doğru dijital ses bilgisi sadece böyle bir PC ile üretilebilir. Bunun gerekçeleri de şöyle sıralanabilir: Sistemin emrindeki CPU (mikro işlemci) sayesinde her türlü dijital işlemin yazılımsal olarak uygulanabilir olması, dijital bilginin sıfır hata ile hard disk üzerinden okunması, sonsuz bir yazılım avantajının söz konusu olması, sıfır mekaniksel yapının olanaklı olması, tüm bu işlevlerin çok düşük enerji tüketimi ve elektriksel trafik altında yapılabilir olması, vb.

Bu rehberde ifade edilen Transport PC kavramı, Cics’in öngörülerine ve düşüncelerine göre tasarlanan kaynak bilgisayarı ifade etmektedir. Elbette ki teknik açıdan daha farklı temeller üzerine inşa edilebilecek Transport PC’ler yapılabilir ve daha farklı sonuçlar alınabilir. Ancak, bizim deneyimlerimize göre söyleyebiliriz ki, son derece uygulanabilir ve esnek bir yapıda olan Cics’in masaüstü Transport PC’si ile ilgili radikal düşünceleri, tümü uygulandığında gerçekten çok etkileyici sonuçlar vermekte.

Bu rehberin amacı, Cics’in teknik olarak ayrıntılı ve çok kapsamlı şekilde sitesinde anlattığı Transport PC konusunun ana hatlarını çizmektir. Aynı zamanda, okuyucuyu olabildiğince teknik detaylara boğmadan, ana mantığına bağlı kalarak temel bileşenleri ve ayarlamaları ile işlevi tam bir Transport PC hazırlamayı anlatan, orijinal rehbere göre güncel bir özet rehber oluşturmayı amaçladık. Böylece, bilgisayarlar konusunda yeteri kadar bilgisi olmayan, ama Transport PC seçeneğini de denemek isteyen hi-fi meraklılarına yardımcı olmak istedik. Rehberimizdeki bilgi ve anlatımlar, Cics’in orijinal rehberindeki bilgiler ile buna göre oluşturduğumuz Transport PC’den edindiğimiz izlenimlerimizin harmanlanmış özetidir.

Donanım seçiminden en son yazılımsal ayara kadar ve hatta müzik çalıcı yazılımın seçimine kadar Cics’in Transport PC projesinin mantığı bütünsel bir yapıdadır ve genel bir ifadeyle, hedefe ulaşmak için optimizasyonlar (en uygun şekle sokma) bütününden oluşmaktadır. Amaçlanan ses kalitesine ulaşmak konusunda her bir ayarlamanın tek başına yeterli olması söz konusu değildir. Bazı ayarlamalar çok etkili olurken bazıları tamamlayıcı veya destekleyici niteliktedir. Hepsi bir araya geldiğinde, belli bir ses kalitesine ulaşılmaktadır. Temel mantık, en iyi kalitede müzik çalma işlevine yetecek kadar donanım ve yazılım fonksiyonu bırakmaktır. Yapılan işlemlerde, sistem kaynaklarını kullanan tüm gereksiz işlevleri devre dışı bırakmak önemlidir. Güç tüketimini ve sistem üzerindeki elektriksel trafiği en iyi kalitede dijital ses bilgisi üretebilecek seviyeye kadar düşürmek ve dijital ses bilgisinin sistemdeki elektriksel trafikten en az seviyede etkilenmesini sağlayarak, dijital ses bilgisini en temiz ve mükemmel şekilde DAC’a aktarmak amaçlanmaktadır. Kısaca Cics’in Transport PC mantığı bu şekilde özetlenebilir.

Özellikle Windows ve BIOS ayarları konusunda tüm yazılımsal ayarlamalar, önerilen donanımlar kullanılarak Cics tarafından defalarca ve uzun süreler test edilmiş ve ondan sonra rehbere eklenmiştir. Dolayısıyla Transport PC’nin kararlı çalışması ve verimi, önerilen donanımlar ile yazılımsal ayarlamaların (Windows+BIOS+Player) bir bütün olarak uyumlu olmasına bağlıdır. Bir başka deyişle, rehberdeki yazılım ve donanım ayarının önemli bir kısmı sadece önerilen donanımlar içindir ve bu donanımlar ile uyumludur.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta da, Transport PC olarak oluşturulan bu bilgisayarın, ses sisteminin bir parçası niteliğinde sadece ses kaynağı olarak kullanılmak üzere tasarlandığıdır. Transport PC olarak oluşturulan bu bilgisayarda tüm ayarlamalar ve değişiklikler tamamlandığında, özel yazılmış müzik çalıcı yazılım ile yüksek kalitede müzik çalmanın dışında neredeyse başka hiçbir işlem yapılamaz olacaktır.

Ses sisteminde kaynak olarak Transport PC kullanmanın amacı, oluşturulacak bilgisayarı ses kaynağı olarak ses sisteminin bir parçası haline getirip, dijital ses bilgisini en iyi kalitede üretip bunu analog sese dönüştürmek üzere bir DAC cihaza transport etmek yani aktarmaktır. Bunun için müzik CD’lerinizi, kayıpsız sıkıştırma kodlayıcısı olan FLAC (Free Lossless Audio Codec) formatında hard diskinize aktarmanız gerekmektedir. Bu kodlayıcı ücretsizdir. Bu işlem için yine ücretsiz olan EAC (Exact Audio Copy) adlı yazılımı kullanabilirsiniz. İşlem sırasında *.cue dosyasını da oluşturmayı unutmayınız. Çünkü Transport PC için yazılmış olan ve bizim de kullanacağımız cPlay ve alternatifi Foobar2000 adlı kayıpsız müzik çalıcı yazılımlar, albüm ve track (ses izi) bilgilerini bu *.cue dosyasından okumakta ve arşiv listesini bu bilgiler ile oluşturmaktadır. EAC yazılımı ile CD arşivinizi hatasız şekilde ve olması gereken ayarlarla hard diskinize aktarmayı ve de arşivlerinizin oluşturulmasında kullanılan cue sheet dosyasının doğru şekilde hazırlanmasını ekran görüntülü olarak başka bir rehberde sizlere anlatmayı planlıyoruz. Çünkü CD’lerin bilgisayara “Hata Korumasız” olarak bire bir aktarılması yedeklemenin hatasızlığı, albümün orijinalliği ve de ses kalitesi açısından çok önemlidir. Ayrıca CD’nizin başına bir şey geldiğinde onu tekrar CD’ye yazdırdığınızda dijital bilgi anlamında orijinali ile bire bir aynı olmalıdır.

Binlerce CD’den oluşan arşivi bulunanlar için Transport PC kullanarak müzik dinlemek, arşiv yönetimi ve kullanım açısından da büyük pratiklik sağlamakta. Üstelik fiyatı çok yüksek CD Transport veya CD Player cihazlara eşdeğer kalitede bir performansa çok daha uygun bir maliyetle ulaşarak… Aynı zamanda CD’lerinizin PC’ye kayıpsız formatta aktarımı sayesinde bir yandan da arşiviniz yedeklenmiş olmaktadır.

Transport PC konusunu Cics’in önerileri temelinde bütünsel anlamda ele almaya çalıştığımız bu rehberde, sadece müzik dinlemek için kullanılmak üzere özel oluşturulacak bir bilgisayarda en iyi ses kalitesine ulaşmanın yollarını, pek çok kişinin uygulayabileceği tarzda aktarmayı amaçladık. Aynı zamanda günümüzdeki bilgisayar teknolojisini hi-fi amaçlı kullanmayı düşünenler için oldukça yararlı olabilecek, değişik fikirler verebilecek, kapsamlı bir Türkçe doküman niteliği de taşısın istedik.

Nadir Ersan

Sonraki Bölüm: II. KISIM: Güncel Donanım Tavsiyesi

——————————————————————————————————-
Transport PC Ana Sayfası
ALT BÖLÜMLER: I. KISIM: Transport PC Giriş  II. KISIM: Güncel Donanım Tavsiyesi  III. KISIM: Montaj ve Windows Kurulumu  IV. KISIM: BIOS Ayarları  V. KISIM: Windows Ayarları  VI. KISIM: Müzik Çalıcı Yazılım (Player): cMP+cPlay VII. KISIM: İleri Seviye Windows Modifikasyonları VIII. KISIM: İleri Seviye Donanım Modifikasyonu Örnekleri IX. KISIM: Müzik Çalıcı Yazılım (Player): Foobar
FORUM BÖLÜMÜMÜZ: Ulaşmak için tıklayın (Yeni Sekmede Açılır)

Benzer Yazılar