Stereo Mecmuası Okuyucu Anketi

Stereo Mecmuası e-dergi ve web sitesinin okuyucu profilini daha yakından tanıyabilmek için hazırlamış olduğumuz anketin sonuçları ile ilgili değerlendirme sunumu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Bu değerlendirme özetinde okuyuculara yöneltilen her soru için Stereo Mecmuası yetkilileri ve anketi hazırlayanların görüşleri sunulacaktır. Anketimizde okuyucuların beşeri sorulara verdiği yanıtlar, Türkiye ortalamaları ile kıyaslanarak, çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır. Stereo Mecmuası’nın alanına özel sorular ise, e-derginin yöneticileri tarafından yorumlanmış ve ilgili değerlendirmeler kendileri tarafından yazılmıştır.

Aşağıda Stereo Mecmuası okuyucularına sorulan 30 adet soru ile alakalı olarak değerlendirmeler, akabinde okuyucu görüşlerine Stereo Mecmuası tarafından verilen cevaplar bilgilerinize sunulmuştur.

Çalışmanın hem Stereo Mecmuası hemde faaliyet gösterdiği alandaki firmalara katkı sağlamasını umuyoruz.

Saygılarımızla.

———————————————————————————————————————

BÖLÜM 1. SORULAR ve CEVAPLAR

Stereo Mecmuası okuyucularının yaş aralığının ağırlığı 26 ila 45 yaş olarak gözükmektedir. Genç nüfusun oldukça yoğun olduğu Türkiye’de, ortalama yaş kabul edilen 26 yaş altı kitlelerin internet’i kullanımında baskın bir oranı olmasına rağmen, Stereo Mecmuası’nın okuyucu kitlesi ülkemizdeki internet kullanıcılarının ortalamasından daha yüksek bir yaş profiline sahiptir. Bunun en önemli sebepleri şu şekilde özetlenebilir;

Stereo Mecmuası belirli bir alana odaklanmış bir yayındır. Odaklanılan yayının konusu genç internet kullanıcılarının ilgisini daha az çekmektedir. Ayrıca yayının konusu belirli bir maddi duruma sahip olmayı büyük ölçüde gerektirdiğinden Stereo Mecmuası okuyucularının 26 yaş ve üzerinde olması normal karşılanabilir.

Stereo Mecmuası okuyucu kitlesinin büyük çoğunluğu Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgesindeki büyük kentlerde yaşamaktadır. Ancak ülkemizin hemen her kentinden okuyucularının olduğu görülmektedir. Ayrıca Azerbaycan başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve ABD’de yaşayan okuyucularının da olduğu görülmektedir.

Soru 3, 4 ve 5 okuyucu profilini daha yakından tanıyabilmek için sorulan sorulardan oluşmaktadır. Stereo Mecmuası okuyucularının büyük oranda üniversite üzeri eğitim almış olduğunu görüyoruz. Okuyucuların yaş ortalamasının yüksek olmasının doğal bir sonucu olarak evlilik oranınında yüksek çıkmış olması beklenen bir sonuçtur. Gelir seviyesinde ise ülkemiz ortalamasına uygun bir dağılım çıkmıştır. Bu üç soru, Stereo Mecmuası yayınlarında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bazı ipuçları  vermektedir.

Stereo Mecmuası okuyucularının büyük bir çoğunluğu web sitesini klasik tabir edilen araçlarla izlemektedir. Site istatistiklerinden alınan verilerle beraber, okuyucuların bir bölümünün Stereo Mecmuası’nın işyerinden takip ettiği anlaşılmaktadır. Sitenin yoğun olduğu saatler gözönüne alındığında çok sayıda okuyucunun  sabah işe geliş saati, öğle tatili ve işten ayrılma saatlerinde Stereo Mecmuası web sitesinin ziyaret edildiği anlaşılmaktadır.  Mobil platformlardan takip eden okuyucuların oranı ise neredeyse %25’lere yaklaşmaktadır ki, bu oran Türkiye ortalamasının bir hayli üzerindedir. Tablet ve cep telefonlarının hızla gelişmesi hemen her sitenin bu platformlarda daha rahat okunabilir türevlerinin okuyuculara sunulmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Stereo Mecmuası okuyucularının %80’i aşan bir bölümünün sitenin sıkı takipçileri ve müdavimleri olduğunu görüyoruz. Ayda bir kaç kez web sitesini  ziyaret eden okuyucuları daha sık siteye konuk etmek için bazı adımlar atılması gerekiyor şeklinde bir orta vade plan yapılması uygun bir çıkarımdır.

Stereo Mecmuası okuyucularının web sitesini büyük ölçüde bir “Hi-fi” platformu olarak gördükleri ve ziyaretlerinde başlangıç noktasının www.stereomecmuasi.com  adresi olduğu gözükmektedir. Ana sayfanın arkasından forumlar ve az bir farkla plak ve CD’lerin tanıtıldığı alt bölümlerin ziyaret edildiği görülüyor. Yöneticilerin bize sunduğu verilere göre ziyaretçi başına düşen sayfa izleme oranı ve sayfalarda kalış süresi internet kullanım ortalamalarının oldukça üzerindedir.

Stereo Mecmuası’nın özgün blog bölümleri ise daha az ziyaret edilmektedir. Bu durumun sebeplerini araştırdığımız zaman “Hifi Günlükleri” bölümünün yaz tatiline girmiş olması ve diğer blog’larda yazı yayın aralığının belirsizliği okuyucuların bu bölümlere daha az ilgi göstermesine sebep olmaktadır. “Hifi Günlükleri” istatistiksel verilerine bakıldığı zaman özellikle sosyal platformlarda oldukça ilgi çektiği görülmektedir.

Stereo Mecmuası okuyucularının, ilgili  sosyal medya hesaplarını takip etmesi konusunda Türkiye ortalamasının oldukça altında bir sonuç çıkmıştır. Takip edenler ve etmeyenler arasındaki oran neredeyse birbirine eşittir. Bu durumun sebebi ilgili web sitesinin “forum” gibi interaktif bir platforma sahip olması ve sosyal medyayı daha çok site içeriğinin yansıması olarak kullanması gösterilebilir.

Bir önceki sorunun bir sağlaması olarak görülebilecek bu soruda Stereo Mecmuası okuyucularından ankete katılan %75’lik bir bölümünün “forum” adı verilen interaktif bölüme üye olduğunu görüyoruz. Forumların, yayın yapılan konuya uygun olarak daha etkili bir interaktif platform olduğu site yöneticileri tarafından belirtilmektedir.

Tapatalk mobil cihazlardan forumları takip etmeye yarayan ve veri trafiğini büyük ölçüde azaltan bir yazılım olup, Stereo Mecmuası’nı tablet ve telefonları ile takip eden  okuyucuların oranı ile tutarlılık göstermektedir. İlerleyen yıllarda yapacağımız anketlerde elde edilen veri, mobil kullanımın gelişmesi ve Stereo Mecmuası web sitesinin dönüşümü konusunda fikir verecektir.

Yayın yapılan konu gereği Stereo Mecmuası’nda tanıtılan ürünlerin satın alma kararında mağazalarda dinleme çok önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde önemi artan elektronik ticaretin satın alma tercihlerindeki göreceli düşük olarak nitelendirilebilecek %13’lük pay, sektörün daha klasik bir yapıda olduğunu anlatmaktadır. Bu soru sektörde ticari faaliyet gösteren kişi ve kurumlar açısından önemli bir veri olup, mağazacılık faaliyetlerine önem verilmesi gerekliliğini göstermektedir. İkinci el sitelerinin kullanımında çıkan oran ise, bir çok sektörde gördüğümüz ortalamaya oldukça yakındır. İlgili sektörde ticari faaliyet gösteren kişi ve kurumların elektronik ticaret konusundaki yatırımlarının yanında bu alanda adımlar atarak, ikinci el ürün satın almak isteyen potansiyel müşterileri faaliyetlerini destekleyici bir unsur olarak kullanmaları açısından önem arz etmektedir.

Sisteminizde Bulunan Herhangi Bir Cihazı Dinlemeden Satın Aldığınız Oldu Mu sorusuna verilen yanıt bir önceki sorulan soruya verilen yanıtlara bir tezat olarak gözüküyor olsa da, 20 numaralı “2014 Senesinde Herhangi Bir Cihaz Almayı/Upgrade Etmeyi Düşünüyor Musunuz” sorusuna verilen cevaplara benzer bir oran çıkmıştır. Her üç soruyu ortak şekilde ele alırsak, tüketicilerin tercihen bildikleri marka/modellerde fırsat olarak gördükleri, ikinci el veya indirimli ürünleri “dinlemeden” satın alabildikleri görülmektedir. Bu noktada fiyat önemli bir faktör olarak ön plana çıkarken, marka bilinirliği gibi ürüne özel pazarlama çalışmalarının tüketicilerden olumlu tepki alabildiği sonucuna ulaşabiliriz.

Marka/Model Tercihinizde Etkili Olan Faktörler sorusu sektördeki firmalar açısından önemli sonuçlar vermektedir. Yukarıdaki grafikte koyu renkler “Çok Önemli” açık renkler ise “Hiç Önemli Değil” cevaplarına karşılık gelmektedir. “Marka Güvenilirliği” ve “Satıcı/Temsilci Güvenilirliği” çok büyük oranda tüketiciler açısından satın alma kararını birinci derecede etkileyen faktörler olarak ön plan çıkmaktadır. Ankete cevap veren okuyucuların neredeyse %90’a ulaşan bir kısmı hem markanın hemde markayı temsil eden yerel firmanın satın alma kararında çok önemli olduğunu söylemişler. 2. El Pazarındaki Değeri ise ortalama öneme sahip bir faktör olarak dikkat çekmektedir. 2. El Pazarındaki Değerinin satın alma kararında daha az öneme sahip olduğunu söyleyen okuyucuların oranı %20 gibi son derece düşük bir orana sahiptir. “Hifi Dergilerinin Yorumları” ve “Forumlarda Yazılan Çizilenler” oldukça dikkate değer oranlarda önemli bir faktör olarak görülürken forumların daha ön plana çıkması sektöre özel bir durum olarak dikkat çekmektedir.

Stereo Mecmuası almak istediğiniz ürüne karar verirken etkili oluyor mu sorusuna verilen olumlu yanıt farklı alanlarda yapılan anketlerin çok üzerinde bir oran ile dikkat çekmektedir. Stereo Mecmuası okuyucularının %85’lik bir bölümü satın alma kararlarında Stereo Mecmuası’nın etkili olduğunu söylemişlerdir.

Aşağıdaki Sistemlerden Hangisine Sahipsiniz sorusu Stereo Mecmuası okuyucularının birden fazla seçeneği işaretleyebildiği bir soruydu. Stereo Mecmuası’nı takip edenlerin %98’lik bir bölümü bir “Stereo Sistem”e sahiptir. Sadece Stereo Sisteme sahip olanların oranı ise %55 olarak gözükmektedir. Stereo Mecmuası’nı takip edenlerin %43’ü bir “Ev Sineması Sistemi”ne sahiptir. Hem Stereo Sistem hemde Ev Sineması Sistemine sahip olanların oranı ise %27’dir. Stereo Mecmuası’nı takip edenlerin %27’si bir “Kulaklık Sistemi”ne sahiptir. Hem Stereo Sistem hemde kulaklık sistemine sahip olan okuyucuların oranı ise %18 olarak gözükmektedir. Bu sonuçlardan hareketle Stereo Mecmuası’nı takip eden her iki kişiden bir tanesi potansiyel bir ev sineması sistemi müşterisi olarak görülebilir. Kulaklık konusunda ise bu oran dört kişiden bir kişiye düşmektedir. Her ne kadar Stereo Mecmuası’nın yayın alanı “Ev Sineması Sistemi” konusunu kapsamasa da, ticari faaliyet gösteren kişi ve kurumların bu alana yönelik pazarlama faaliyetlerinin geri dönüş alabileceği görülmektedir. Bu husus özellikle reklamların etkili kullanılması için ilginç bir veri olabilir.

Sisteminizde Aşağıdaki Ana Bileşenlerden Hangileri Mevcut sorusunun cevapları yukarıda bilgilerinize sunulmuştur. Yukarıda görülen değerler ağırlıklı ortalama olup aşağıda ayrıntılı dağılım tablosu görülebilir.

Stereo Mecmuası okuyucularının %72’lik kısmı entegre amplifikatör kullanmaktadır. Kaynak cihazlarda ise “CD / SACD Çalar” ile “Pikap” sahibi olanların yine yüksek oranlarda olduğu gözükmektedir. Bunların arkasından son dönemlerin parlayan yıldızı DAC’ların her iki okuyucumuzdan bir tanesinin sisteminde kendilerine yer bulduğu anlaşılmaktadır. Kulaklıklar yine okuyucularımızın bir çoğu için vazgeçilmez olsa da, 16. soruda görüldüğü üzere kulaklığa özel bir sistem kuranların daha azınlıkta olduğu anlaşılmaktadır. Yine okuyucularımızın %42’si ev sinema amplisine sahip olup, kulaklığın aksine burada 16. soru ile doğrudan aynı sonuçlar elde edilmiştir. Bir diğer ilginç husus, her üç okuyucumuzdan bir tanesinin radyo, her dört okuyucumuzdan bir tanesinin kasetçalar sahibi olmasıdır. Günümüzde daha az popüler olan bu cihazların hala sistemlerde yer aldığını görmek şaşırtıcı oldu!

SM Notu: Sisteminizde Özel Bir Raf Sistemi Kullanıyor musunuz sorusuna verilen yanıt oldukça şaşırtıcı oldu. Özel bir raf sistemi kullananların toplam oranının %46 civarlarında olması sevindirici bir gelişme olarak anketin ilginç cevaplarından bir tanesi oldu. Bir çoğumuzun sistemlerinin salonda olması dolayısıyla malum durumlardan dolayı (örneğin WAF Faktör) Stereo Mecmuası ekibi olarak bu sorunun “evet” cevabının daha düşük olmasını bekliyorduk doğrusu.

İkinci Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız

Benzer Yazılar