Ses Hakkında Bilgiler


İnsan Sesinin Özellikleri

İnsanın akciğerinden dışarı çıkartılan havanın, gırtlak yapısı ve ağız hareketleriyle basıncının değiştirilmesi yardımıyla insan sesi oluşur. İnsan vücudundan çıkan havanın basıncını kontrol edebilir. Bu sayede sesini azaltıp çoğaltırken bazı ses frekanslarını kullanarak konuşabilir, şarkı söyleyebilir, bağırabilir, fısıldayabilir.

İnsanların bu yapısı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Şişman bir insan ile zayıf bir insan arasında ses frekans farkı vardır. Erkek ve kadınlar arasında da fark bulunur. Bas sesin frekansı düşük, tiz seslerin ise frekansı yüksektir.

İnsan Kulağı

İnsan kulağının duyacağı ses frekans değerleri

a) İnsan kulağı, 16 Hz-20 Khz arasındaki saf sesleri duyar.
b) Erkek konuşmaları ses frekans değeri : 100-8500 Hz,
c) Kadın konuşmaları ses frekans değeri : 150-10000 Hz.

Erkekler daha bas seslere inebilir, kadınlar ise daha tiz seslere çıkabilirler. İnsan kulağının en hassas olduğu bölge. ( Tetik Bölgesi olarak da adlandırılır ) 1000 ve 5000 Hz arasındaki frekans değerleridir. İnsan bu frekans bölgesinde oluşan sesleri, karşısında konuşan insanı görmeden de algılayabilir.

Telefon frekans bant genişliği 300 – 3400 Hz.arasındadır. Bu değer, insan kulağının hassas işitme sınırları içinde olduğu için, karşıda konuşan kişinin yüzünü görmesek bile, her şahsın kendine özgü ses frekans değeri olması nedeniyle duyduğumuz sesin kime ait olduğunu algılayabiliriz

İnsan Kulağının Duyabildiği Ses

İnsan kulağı 16 Hz-20 Khz. arasındaki sesleri işitebilir.
Saniyede 16 kez tekrarlanan basınç değişiklikleri insan kulağı tarafından algılanabilir.

İnsan kulağının hissedebileceği en az ses şiddeti 1 desibeldir.
İnsan kulağının tahammül edeceği maksimum ses şiddeti 10-4 Watt / cm2 olup 120 desibele eşittir.

Kaynak – Ses Frekans Tekniği / İ. Eren BAŞARAN
Kaynak – http://arts.ucsc.edu
Kaynak – Brüel & Noise and Vibration Pocket Handbook

Benzer Yazılar

Tags: