Ses Basıncı Hakkında Bilgiler

Ses Basıncı

Her ses dalgası, bir ses basınç değeriyle nitelendirilmektedir. Bu basınç, atmosferik basınçtan farkı olarak uzayda ses dalgası tarafından oluşturulmaktadır. Ses Basınç değeri değişken olup, elektriksel alternatif gerilim ve akımda olduğu gibi ( p ) tepe değeri ve ( p ) efektif değeri vardır. Ses Basıncı ( p ) ile gösterilir.

Ses Basıncı birimi ( bar ) santimetre kare başına 0,001 gramlık basınç kuvvetine eşittir. Ses Basıncı için mikrobar, Newton/m2 gibi birimler kullanılmaktadır.

İnsan kulağının algılayabileceği en düşük ses basıncı ile en büyük ses basıncı arasındaki oran gayet büyüktür. en düşük ses basıncının 1 birim olarak alırsak en büyüğü 10 000 000 olmaktadır.

Ses Şiddeti ile Ses Basıncı arasında karesel bir bağıntı vardır.
Ses Basıncı 2, 3, 4 kat artırılırsa Ses Şiddeti 4, 9, 16 misli artmaktadır.

Ses Basıncı Seviyesi
Ses Basınç Seviyesi, ( db ) desibel ile gösterilmektedir. Simgesi SPL ( Sound Pressure Level ), Türkçesi SBS’dir.
SBS = 20 log x Po / P

SBS
Ses Basınç Seviyesi

Po
Referans olarak alınan ses basıncıdır.
İşitme ile ilgili ölçümlerde, gürültü ölçmelerinde referans olarak 1000 Hz işitme eşiği basıncı olan Po = 0,0002 mikrobar alınmaktadır.

P
Akustik Güç Seviyesi

Ses Dalgası / Dalgaboyu

Ses dalgaları 16 Hz-20 Khz. arasında mekanik titreşim yapan cisimlerin ( katı, sıvı, gaz ) insan kulağı ile teması olan bir ortamda oluşturdukları dalgalara ses dalgaları denir.

Sesin dalga boyu: Bir periyotluk periyotluk süre içinde ses dalgasının kat ettiği yoldur.

Sesin dalga boyu formülü
& (Metre) = V ( 340 M/sn ) ÷ f (Hz)< O:P

Örnek
16 Hz için & = 21M / 20 Khz için & = 17 mm.

Doğada tek frekansı olan sese nadiren rastlanmaktadır. Ses dalgasının zamana göre değişimi, saf sinüs biçiminde ise böyle bir ses dalgasının tek bir frekansı vardır. Saf sinüsün dışındaki, birden fazla dalgaya kompleks ses dalgası denir. Kompleks ses dalgaları, temel frekans ve temel frekans harmoniklerinden oluşan sinüs dalgaları biçiminde düşünülebilir.

Sesin Dalga Boyu Formülü

& = V . P

Metre = 340 M/sn ( Sabit Sayı ) x Hz

Örnek : 16 Hz için &=21 M. / 20 Khz için &=17mm

Ses hızı frekansa bağlı olarak değişmez, her frekansta ses aynı hızda gider.

Ses hızı sıcaklığın kareköküyle ters orantılıdır.
Alçak frekanslı sesler bir engele çarptıkları zaman engeli aşar ve geçerler.
Yüksek frekanslı sesler ise engeli aşamayarak geri dönerler.

Kaynak – Ses Frekans Tekniği / İ. Eren BAŞARAN
Kaynak – http://arts.ucsc.edu
Kaynak – Brüel & Noise and Vibration Pocket Handbook

Benzer Yazılar

Tags: