Sigma Ses: The Funk Firm Super Deck Grande


The Funk Firm Super Deck Grande
(Audio 5/15 dergisindeki yorumdan yapılan çeviridir)

Analog hakkında herhangi bir heyecanı olmayanlar için, üzerinde iki ya da üç kol bulunan bir pikap parayı çöpe atmaktan başka bir anlam taşımayabilir. Ancak plakseverlerin çoğu için bu, tam tersine çok arzulanan bir durumdur ve çok çeşitli sebeplere dayandırılabilir : kollardan biri söz gelimi, 50’lerin ve erken 60’ların bazı plaklarını en iyi şartlarda dinlemek üzere mono bir pikap kafası uygulanmış olarak kullanılabilir, ikinci kolda da, stereo bir pikap kafası bulundurulabilir.

Veya kollardan birinde, plak dağarının vazgeçilmez üyelerini oluşturan ancak şartları görece düşük plakları dinlemek üzere, daha ekonomik ama daha sıkı bir pikap kafası kullanılırken, nadide ve şartları yüksek sınıfta tutulabilmiş plaklar için diğer kolda hassas bir MC kafa bulundurulabilir.

Ya da, keyfe göre, belli müzik türleri, tarzları için, veya belli ayrı kayıt tercihleri için ayrı ayrı pikap kafaları kullanabilmek kişilere cazip gelebilir.

Şüphesiz pikap iğnesi, kullanılmadığı sürece, yalnızca pikap kol kızağında takılı olmakla aşınan bir şey değil. Yüksek nitelikli bir pikap iğnesinin değiştirilmesi görece maliyeti yüksek bir iştir. İkinci kolun maliyeti önemli olsa da, iki nitelikli kafayı yan yana kullanmak da bazen, maliyet açısından tercih edilebilmektedir.

Ses sunum başarımındaki anahtar bileşenlerden birinin, pikabın kendisi olduğunu da var sayarsak, yukarda bahsedilen kişisel gereksinimler söz konusu olduğunda, iki ayrı pikap edinmek yerine iki kollu bir pikap edinmek seçeneği de öne çıkabiliyor.

Çoğunlukla, iki kollu pikaplar karşımıza, ağır kütleli çok yüksek fiyatlı ürünler olarak çıkıyorlar. Ancak Funk’ın Super Deck Grande modeli, ne o kadar ağır, ne de o kadar pahalı bir ürün. Akrilik kaplı yonga ahşap gövde ve parmak kalınlığındaki cam plato, toplam ağırlığın çok yüksek olmaması ile sonuçlanıyor. Bunun faydaları var. Düşük plato kütlesi, plato miline ve yatağına düşük sürtünme ve dolayısı ile çok daha düşük bir gürültü eşiği oluşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra, devir sapmaları çok kolayca alt ediliyor ve çok düşük düzeyde kalabiliyor. Bu sade ve hafif yapının ses başarımı, istenen fiyat göz önüne alındığında ve yapılan ölçümler sonucunda, ürünün gerçek bir dev avcısı olduğunu gösteriyor. Bozulma ve titreşim (wow and flutter), tüm zamanların en düşüklük rekorunu kırıyor, bununla birlikte taban homurtusu, çok yüksek fiyatlı ürünlerin bile inemediği derecede düşük bir düzeyde ölçülüyor (yaklaşık -82dB). Anlaşılan o ki, Arthur Khoubesserian’ın şu “Vector-Drive” tasarımı, fiyakalı bir isimlendirmenin ötesinde bir anlam taşıyor

Çok dengeli bir DC-motor, çok hassas bir şekilde 33 veya 45 rpm devire ayarlanabiliyor. Döndürme gücü, şerit bir kayış aracılığı ile, motorun sürüş kasnağı ile tamamen 120 derecelik aralıkla üçlü bakışımlı (simetrik) olarak yerleşik iki ayrı avare kasnağın çevrelediği alt plato diskine aktarılıyor. Böylece olağan tasarımlarda gördüğümüz, motor kasnağının çektirmesi sonucu tek taraflı yanal çekim etkisi ortadan kaldırılarak, alt plato disk milinin, yatağının içinde, tam dik olarak dönmesi sağlanıyor. Bu alt plato diskinin üzerine oturtulan cam plato, klasik bir keçe plato üstlüğü (felt mat) ile birlikte veriliyor. Tabii ki bu keçe üstlük yerine Funk’ın isteğe bağlı satılan Achromat plato üstlüğünü kullanmak, daha iyi sonuç veriyor. Bu üstlükler, çeşitli renklerde hazırlanmış, bir çeşit köpüksü akrilik bir doku içeren, çok tanımlı bas sunumunun yanı sıra, saydamlık ve doğallık sağlayan yardımcı donanımlar, ve bu yararlarını, her türlü pikap platosu üzerinde de gösterebilecek ürünler.

Funk pikap kolları, hem 9” ve hem de 12” ölçülerinde edinilebiliyor. Biz SDG için arka solda uygulanmak üzere, firmanın yeni üst modeli FX3’ün 9” olanını, sağ arkada konuşlanmak üzere ise, daha ekonomik olan F5/II modelinin 12” ölçüsünde olanını istedik. Bu iki kol birbirine benziyorlar. Her ikisinde de, izleme gücü (tracking force) ayarlama işi, kol borusunun üzerindeki kayar ağırlıklarla yapılıyor. Çarpıcı: daha yüksek izleme gücü için bu ağırlığı daha öne doğru sürüyorsunuz ve bu kolun etkin kütlesini de artırıyor, böylece uygulayacağınız kafanın uyumluluk katsayısına göre kolu adeta akort etmeniz de mümkün olabiliyor. Uzun F5 kol, 18 gram etkin kütlesi ile yüksek kütleli kollar sınıfında değerlendirilebilir ve dolayısı ile görece sert iğne kollu (centilever) ve düşük uyumluluk katsayısına sahip kafalar (bu denemelerimizde kullanılan Denon DL-103 R gibi) için daha uygun olduğu söylenebilir. Bu klasik MC Japon, Funk ile birlikte, pek rastlanmayacak ölçüde iyi bir sunum gösterdi. Çok duru, bozulmalardan arındırılmış, ifadesi güçlü ve canlı. Tıpkı daha önce yorumlanan Little Super Deck gibi, Grande’ın ses sunum yetenekleri de çarpıcı ve hassas bir şekilde ayrıt edildi, tını tanımlılığı ve derinliğinin yanı sıra şaşırtıcı duruluk, kolayca hissedilebiliyordu.
Daha da şaşırtıcısı ise, Ortofon 2M Bronze uygulanmış olan daha da hafif FX3’ün, sunumun önünden adeta bir perdeyi kaldırması ve bir üst ayrıntı katmanına geçildiğini hissettirmesi idi. Böyle narin bir koldan kolay kolay beklenemeyecek ve inanılmayacak düzeyde, ateş gibi bir dinamizm. Kol borusunun, içindeki karbon lifli profil ile oluşturduğu karmaşık yapısı meyvelerini veriyor. Bu pikap birleşiminin €4500’lük fiyatına inanmak gerçekten güç, bu düpedüz sudan ucuz.

Sonuç:
Arthur Khoubesserian, Super Deck Grande pikabı ile, analog meraklısı çevrelere, mükemmel ölçümler ortaya koyan, sınıfındakiler gibi dünyalara mal olmayan, ama dünya ölçeğinde üst sınıf bir ses sunumu sağlayan bir ürün sunuyor. Ek olarak plakseverlere, hemen veya gelecekteki bir günleme işi olarak, iki kol kullanmak için kolay bir yol gösteriyor.

(Yukarıdaki resimde, SDG üzerindeki kollar, Audio dergi yorumundakilerden farklı olarak, 9″ F5/II ve 12″ F.X3-12 olarak, kuruludur. 12″ F.X3-12 üzerinde Shelter 901 III MC ve, 9″ F5/II üzerinde Shelter 201 MM pikap kafaları uygulanmıştır. Ürünlerin fiyatları, dünya fiyatları ile aynıdır :
-The Funk Firm Super Deck Grande, kdv dahil 1080 İngiliz sterlini – yaklaşık 4600 tl
-The Funk Firm 9″ F5/II kol, kdv dahil 700 İngiliz sterlini – yaklaşık 2980 tl
-The Funk Firm 12″ F.X3-12 kol, kdv dahil 1883 İngiliz sterlini, yaklaşık 8000 tl
-The Funk Firm Achromat 5mm, kdv dahil 67 İngiliz sterlini, yaklaşık 286 tl
-Shelter Model 901 III MC, kdv dahil 2211,- Avrupa para birimi, yaklaşık 7300 tl
-Shelter Model 201 MM, kdv dahil 212,- Avrupa para birimi, yaklaşık 700 tl
-Shelter Model 411 Type 2 MC Step Up Transformer, kdv dahil 1398 Avrupa para birimi, yaklaşık 4600 tl

Diğer The Funk Firm ve Shelter ürünleri hakkında bilgi almak için,
http://www.sigmases.com/plist/hifitt.html
http://www.sigmases.com/plist/hifittaks.html
http://thefunkfirm.co.uk
http://shelter-audio.co.jp/index_e.html
bağlantılarına bakabilir, bizi her zaman arayabilirsiniz)

Benzer Yazılar

Tags: